Данни за затъмненията и Слънцето

 

Какво представлява слънчевото затъмнение

Когато по време на взаимното си движение Слънцето, Луната и Земята застанат на една линия (фигурата по-долу) наблюдаваме слънчево затъмнение. В зона "А" имаме пълно затъмнение - Луната закрива изцяло Слънцето, в зони В и С се вижда частично затъмнение. Поради движението на небесните тела, зоната на пълно затъмнение се движи по земната повърхност и описва ивица с ширина не повече от 270км - ивица на пълната фаза. Ивицата на частично затъмнение е значително по-широка до 6750км.

Как протича затъмнението

Затъмнението започва от десния - западния край на Слънцето на чийто диск се появява едва забележимо нащърбяване. Постепенно затъмнената част се увеличава и Слънцето заприличва на изтъняващ сърп. Когато бъде закрито съвсем, настъпва сумрак, така че на потъмнялото небемогат да се видят по-ярки звезди и планети, а около Слънцето се наблюдава красиво лъчисто сияние - слънчевата корона. Това са най-горните слоеве на Слънчевата атмосфера. Тя не може да се види извън затъмнение поради слабата си яркост в сравнение с яркостта на дневното небе. След 2-3 минути (най-често) се показва западния край на Слънцето и пълната фаза завършва. Следват намаляващи фази на частично затъмнение, докато Слънцето се открие изцяло. Общо затъмненията траят 1.5-2 часа.

 

 

Данни за Слънцето

Параметър
Слънце  Земя Съотношение (Слънце/Земя)
Маса (1024 kg) 
1,989,100 5.9736  332,950
Обем (1012 km3
1,412,000 1.083  1,304,000
Среден радиус (km) 
696,000 6371 109.2
Средна плътност(kg/m3)
1408 5520 0.255
Ускорение на тежестта (m/s2)
274.0 9.78 28.0
Скорост на откъсване (km/s)
617.7 11.2 55.2
Елиптичност
0.00005 0.0034 0.015
Инерчен момент(I/MR2)
0.059 0.3308 0.178
Звездна величина на 1 А.Е.
-26.74 -3.86  
Абсолютна зв. величина 
+4.83    
Светимост (1024 J/s)
384.6    
Mass conversion rate (106 kg/s) 
4300    
Средно отделена енергия (10-3 J/kg) 
0.1937    
Спектрален тип 
G2 V    

 

 

Моделни стойности за центъра на Слънцето
Налягане:     2.477 x 1011 bar
Температура:  1.571 x 107 K
Плътност:     1.622 x 105 kg/m3
 
Орбитални параметри
                                         Слънце      Земя      Съотношение
Сидеричен период на въртене (hrs)*      609.12       23.9345     25.449
Наклон спрямо еклиптиката(deg.)           7.25       23.45        0.309
Скорост спрямо съседни звезди (km/s)     19.4
*при 16 градуса геогр. ширина
 

Видим диаметър от Земята

На 1 А.Е.(дъгови секунди)  1919
Максимум (дъгови секунди)  1952
Минимум (дъгови секунди)   1887
 
Разстояние от Земята
Средно   (106 km)          149.6
Минимум  (106 km)          147.1
Максимум (106 km)          152.1
 
Слънчево магнитно поле
типични стойности за различни места по Слънцето
около полюса:                         1 - 2 Gauss
в слънчево петно:                     3000 Gauss
протуберанс:                          10 - 100 Gauss
Chromospheric plages:                 200 Gauss
Bright chromospheric network:         25 Gauss
Ephemeral (unipolar) active regions:  20 Gauss

 
 

Слънчева атмосфера

Налягане (горния край на атмосферата): 0.868 mb
Ефективна температура:                 5778 K
температура в долната фотосфера:       6600 K
температура в горната фотосфера:       4400 K
температура в горната хромосфера:      ~30,000 K
дебелина на фотосферата:               ~400 km
дебелина на хромосферата:              ~2500 km
 

Период на слънчевите петна:            11.4 год.
 

Състав на фотосферата

Преобладаващи елементи: H - 90.965%, He - 8.889%

по данни на NASA, 1998